ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་དོན་གྱི་མཐོ་རིམ་ཆེད་དམིགས་ལས་དོན་པ་པཱ་ཆེ་ལའེ་ཐེ་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ།

སྒོས་སུ་དོ་སྣང་།
བོད་ཁུལ།
རྒྱལ་ནང་།
རྒྱལ་སྤྱི།
  • 人民日报藏文版
  • 西藏日报广告
  • 青海藏文报
སློབ་གསོ།
རིག་གནས།
དམངས་སྲོལ།
རྒྱུན་ཤེས།
གནས་སྐོར།
སྲིད་ཁྲིམས།
དཔལ་འབྱོར།