དངོས་བཤུས་གློག་བརྙན《གཅན་ཚའི་འདས་དོན》གྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་བརྙན་ཐུང་།

信息网络传播视听节目许可证

དངོས་བཤུས་གློག་བརྙན《གཅན་ཚའི་འདས་དོན》གྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་བརྙན་ཐུང་།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསམ་ནོར།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།