《དབྱངས་གསལ་གྱི་འོད་ཁྱིམ》ཁག་བཞི་པ། ——《བོད་ཀྱི་དམངས་སྲོལ་རིག་གནས》དུས་དེབ།

信息网络传播视听节目许可证

《དབྱངས་གསལ་གྱི་འོད་ཁྱིམ》ཁག་བཞི་པ།  ——《བོད་ཀྱི་དམངས་སྲོལ་རིག་གནས》དུས་དེབ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་མཁར་རྒྱལ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།