༼ནག་འཇོམས་ངན་སེལ༽ཆེད་དོན་དྲིལ་སྒྲོག་བརྙན་ཐུང་།

信息网络传播视听节目许可证

ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་ཆེད་དོན་དྲིལ་སྒྲོག་བརྙན་ཐུང་།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། གངས་བསོད།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།