ཡང་དག་སྒོས་ལག་ཟུང་བཀྲུས་ཏེ། རིམས་ནད་དང་རིང་དུ་གྱེས།

信息网络传播视听节目许可证

ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གསར་བའི་རིམས་ནད་འགོག་སྲུང་དྲིལ་སྒྲོག་སྐོར་གྱི་མུ་འབྲེལ་འགུལ་རིས། གཉིས། ཡང་དག་སྒོས་ལག་ཟུང་བཀྲུས་ཏེ། རིམས་ནད་དང་རིང་དུ་གྱེས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། འབུམ་པ་རྒྱལ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།