ཕག་ལོ་བསུ་བའི་སྨོན་ཚིག(12)—མཚོ་སྔོན་བོད་ཡིག་ཁྲིམས་ལུགས་ཚགས་པར་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།

信息网络传播视听节目许可证

མཚོ་སྔོན་བོད་ཡིག་ཁྲིམས་ལུགས་ཚགས་པར་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་མཁར་རྒྱལ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།