ཕག་ལོ་བསུ་བའི་སྨོན་ཚིག(6)—— མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ལྟ་སྐུལ་བ་གཞོན་པ་དབྱངས་ཅན་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།

མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ལྟ་སྐུལ་བ་གཞོན་པ་དབྱངས་ཅན་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་མཁར་རྒྱལ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།