གཏམ་དཔེའི་ལམ་ནས་རིམས་འགོག་ཤེས་བྱ་སྒྲོག་པ།

信息网络传播视听节目许可证

གཏམ་དཔེའི་ལམ་ནས་རིམས་འགོག་ཤེས་བྱ་སྒྲོག་པ། གཏམ་བཤད་པ། མགོན་པོ་རྒྱལ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། འབུམ་པ་རྒྱལ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།