ཤགས་འགྱེད་རིག་པའི་རྩེད་འཇོ།(བཞི་བ།)

དེ་རིང་ནས་བཟུང་ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བས་བོད་ཀྱི་དམངས་སྲོལ་རིག་གནས་ལས་ངག་རིག་སྒྱུ་རྩལ་མ་ཉམས་གོང་སྤེལ་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོ།སྒོས་སུ་ཡུལ་མདོ་སྨད་ཕྱོགས་སུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཞིང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཆེས་དགའ་བསུ་ཐོབ་པའི་གླུ་ཤགས་རིག་གནས་རིམ་གྱིས་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་བར་དམིགས་ཏེ་ཡབ་མེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱ་ཆེད་དང་དྲ་བའི་རིག་གནས་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་གཏོང་ཆེད་མདོ་སྨད་ཡུལ་གྱི་གླུ་བ་གླུ་མ་གྲགས་ཅན་སྐོར་ཞིག་གདན་ཞུ་བྱས་ཏེ་བརྙན་ཕབ་གནང་བའི《ཤགས་འགྱེད་རིག་པའི་རྩེད་འཇོ》ཞེས་པ་ཤར་གཏོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། གངས་ཆབ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།