མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་བོད་རབ་རྒྱན་ལྕགས་བྱི་ལོའི་ལོ་སར་དགོང་ཚོགས། ༼སྟོད་ཆ༽

信息网络传播视听节目许可证

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གིས་ཕབ་བསྐྲུན་བྱས་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་མཁར་རྒྱལ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།