ཐང་དཀར་རྒོད་པོ།

信息网络传播视听节目许可证

བོད་ཀྱི་སྒྲ་སྙན་རྡུང་ལེན་རོལ་ཚོགས་ཐོག་མ་ཐང་དཀར་རོལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་སྒྲིག

རྩོམ་སྒྲིག་པ། འབུམ་པ་རྒྱལ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།