མདོ་ལ་རིང་མོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྟ་བུའི་འཁྱགས་ཀླུང་།


 འདི་ནི་ཟླ་12ཚེས་26ཉིན་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་སུའུ་ནན་ཡུས་ཀུའུ་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ལུང་ཁྲང་གཙང་བོ་ནས་པར་བླངས་པའི་འཁྱགས་དར་ཡིན། དགུན་དུས་སུ། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་སུའུ་ནན་ཡུས་ཀུའུ་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ལུང་ཁྲང་གཙང་པོའི་འཁྱགས་ཀླུང་དང་འཁྱགས་རོམ་ཉི་འོད་འོག་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕྲོ་ཞིང་བཀྲག་མདངས་འཚེར།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།