མདུན་ཤོག- གནས་སྐོར།- གནས་སྐོར་ཚོང་ཟོག

འོ་ཞོའི་སྐོར།

  མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།  2008-12-23 17:14

    
ཞོ་
ནི་
འོ་
མར་
སྐྱུར་
རྩི་
བརྒྱབ་
ནས་
བསྙལ་
བའི་
བཏུང་
བྱ་
མངར་
མོ་
ཞིག་
ཡིན་
ཞིང༌།
རིགས་
ལ་
འབྲི་
ཞོ་
དང་
ར་
ཞོ།
བ་
མོའི་
ཞོ་
སོགས་
ཡོད་
ལ་
འོ་
མ་
མི་
གཅིག་
པའི་
ཞོ་
ལ་
བཟོ་
བའི་
ཐབས་
ཀྱང་
མི་
འདྲ་
བས་
མངར་
ཞོ་
དང་
རློན་
ཞོ།
ཞོ་
སྐྱ་
སོགས་
ཡོད་
ཅིང༌།
ཞོ་
ཡི་
ནུས་
པས་
ཟས་
འཇུ་
ཞིང་
གཉིད་
འཕེལ།
བོད་
མིས་
ཞོ་
འཐུང་
རྗེས་
ཇ་
མི་
འཐུང་
བའི་
སྲོལ་
ཡོད་
པས་
གཏམ་
དཔེར་
ཡང༌།
ཞོ་
འཐུང་
རྗེས་
ཀྱི་
ཇ་
འཐུང་
སློག་
ཧྲུལ་
ཁྱིས་
གསེད་
འདྲ།
 
ཞོ་
འཐུང་
རྗེས་
སྐྱོ་
དུ་
འཐེན་
གངས་
རི་
སྨུག་
པས་
བཟུང་
འདྲ་
ཞེས་
ཟེར་
ཞིང༌།
  
འོ་
མ་
ལའང་
འབྲི་
འོ་
དང་
མཛོ་
མོའི་
འོ་
མ།
 
ར་
མའི་
འོ་
མ།
 
མ་
མོའི་
འོ་
མ།
   
བ་
མོའི་
འོ་
མ་
སོགས་
ཡོད་
ལ་
འོ་
མའི་
ནུས་
པས་
ལུས་
ཟུངས་
གསོ་
ཞིང་
ས་
བོན་
འཕེལ།
བད་
ཀན་
དང་
རླུང་
མཁྲིས་
སེལ།
  
རྩོམ་
སྒྲིག་
པ།
ཚེ་
རིང་
རྒྱ་
མཚོ།