​ཕུ་མདའ་མཚོ་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་ཉི་རུའུ་ཡུག་ཁུལ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པ།

1.jpg

ཡུལ་སྐོར་བ་འགའ་ཉི་རུའུ་རང་བྱུང་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་རྒྱུ་བཞིན་པ།

2.jpg

ཕུ་མདའ་མཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ། 

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན།  ཕུ་མདའ་མཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་སྒྲིག་སྲོལ་ཚོད་ལྟའི་ལས་དོན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་དང་། དེའི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་སྒོར་དུང་ཕྱུར1ལྷག་ཙམ་བཏང་ནས་ཉི་རུའུ་ཡུག་ཁུལ་གྱི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་ཐད་སྤྱད་པའི་ལས་གཞི་ཁྲོད་གླིང་ཁུལ་སྲུང་སྐྱོང་ས་ཚིགས་དང་། སྐོར་སྲུང་འཕྲང་ལམ། སྐྱེ་ཁམས་སྔོ་ཤུན་སླར་གསོ། གྲོང་ཚོའི་བཙོག་འབུད་མ་ལག་སོགས་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་སྒྲོན་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།