མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- ཡུལ་གྲུའི་གསར་འགྱུར།- ཡུན་ནན།

བདེ་ཆེན་ཁུལ་གྱི་ལུས་རྩལ་པ་འཇུ་རེས་འགྲན་བསྡུར་དུ་གསེར་དངུལ་གཉིས་ཀྱི་རྟགས་མ་བླངས་པ།

  ཡོང་ཁུངས། སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ།  2014-09-16 10:26

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཚེས14ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར། དབྱི་རིགས་རྣམ་པའི་འཇུ་རེས་འགྲན་བསྡུར་ཁྲོད་བདེ་ཆེན་འཐུས་ཚབ་རུ་ཁག་གི་ཐན་ཁྲང་ཁྲེང་གིས་སྤྱི་རྒྱ87ཡན་རིམ་པའི་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་བླངས་པ་དང་། ལི་ཧྲུའུ་ཨན་གྱིས་སྤྱི་རྒྱ87རིམ་པའི་དངུལ་གྱི་རྟགས་མ་བླངས། (ཝང་ཞུའེ་དབྱིས་པར་བླངས།)

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག