བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ལོ་རེའི་ཐེངས་རེའི་འཆམ་བརྒྱབ་པ།

5fb8f3828031447987b77bb229f9275c.jpg (930×620)

ཟླ9བའི་ཚེས20ནས་ཚེས22ཉིན། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་ལོ་རེའི་ཐེངས་རེའི་འཆམ་བརྒྱབ་པ་དང་། རྒྱལ་སྲིད་དར་ཞིང་འབངས་རྣམས་བདེ་བ། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་རེད། 

f15a5bfa3df54b14975f1be3b4f210f2.jpg (930×620)

8e0d4c23172f4a50ab8a581119457615.jpg (930×620)

d870bc0f41b7478d8e35acff5c365ea0.jpg (930×619)

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།