མཚོ་སྔོན་གྱི་ལས་ཁུངས15བདམས་ཐོན་བྱུང་།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཉེ་ཆར། རིག་གནས་དང་གནས་སྐོར་པུའི་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིང་གིས《རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་གཟུགས་འདས་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་མཚོན་བྱེད་རང་བཞིན་གྱི་རྣམ་གྲངས་སྲུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལྔ་པ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་བརྡ་ཐོ》ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ནང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ལས་ཁུངས15རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་གཟུགས་འདས་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་མཚོན་བྱེད་རང་བཞིན་གྱི་རྣམ་གྲངས་སྲུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གྲས་གསར་པའི་ནང་ཚུད་ཡོད་པ་རེད།།

111.jpg

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།