སྐལ་བཟང་ཡུས་ཧྲུའུ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞིར་བདམས།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ8པའི་ཚེས26ཉིན། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་ཡུས་ཧྲུའུ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་བསྡུས་ཏེ། སྐལ་བཟང་ཡུས་ཧྲུའུ་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞིར་བདམས།  །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།