མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་སྟོད་རྫོང་དུ་ཚད་རིམ4.7ཅན་གྱི་ས་འགུལ་བྱུང་ཞིང་ས་འགུལ་གྱི་ཟབ་ཚད་ལ་སྟོང་སྨི11ཡོད།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཀྲུང་གོ་ས་འགུལ་བརྟག་བཤེར་ས་ཚིགས་དྲ་བའི་དངོས་སུ་ཚད་འཇལ་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཟླ8པའི་ཚེས11ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད6དང་སྐར་མ35སྟེང་དུ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྨ་སྟོད་རྫོང(བྱང་འཕྲེད་ཏུའུ34.68དང་ཤར་གཞུང་ཏུའུ98.29)དུ་ཚད་རིམ4.7ཅན་གྱི་ས་འགུལ་བྱུང་བ་དང་། ས་འགུལ་གྱི་ཟབ་ཚད་ལ་སྟོང་སྨི11ཡོད།  །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ་བསམ་འགྲུབ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།