བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་དུ་བདམས།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ5བའི་ཚེས13ཉིན། རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་སྟེང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་རྨ་ལྷོ་་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་དཔོན་དུ་བདམས།  །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།