ཟླ་ལྔ་བའི་མཚོ་སྔོན་རྨ་སྟོད་ཀྱི་གངས་ལྗོངས།

 

ཉེ་ཆར། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་གི་རྨ་སྟོད་རྫོང་དུ་ཁ་བ་བབས་ནས། ས་གཞི་ཀུན་ལ་དངུལ་དཀར་གྱི་ལ་བ་གྱོན་པ་ཇི་བཞིན་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག  

རྨ་ཆུའི་འབྱུང་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་རྨ་སྟོད་རྫོང་དུ་ཆུ་དང་གཙང་བོ་མང་ལ། མཚེའུ་མང་བོའང་ག་ས་གང་དུ་ཆགས་པས“རྨ་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས”དང“མཚོ་མོ་སྟོང་ལྡན་གྱི་རྫོང”ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་ཡོད། 

 རྨ་སྟོད་དུ་ཁ་བ་བབས་པའི་ལྗོངས་རྣམ། 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་འཛིན་ལྷ་མོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།