ཝང་ཅན་ཧྥིང་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིར་བསྐོས།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཀྲུང་གུང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་ཐག་གཅོད་ལྟར། བློ་མཐུན་ཝང་ཅན་ཧྥིང་ཀྲུང་གུང་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིར་བསྐོས་པ་དང་། བློ་མཐུན་ཡན་པའེ་ཡིས་ཀྲུང་གུང་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའམ་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། ཨུ་ཡོན་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་རྒྱུ་མིན་པ། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།