པན་གོ་ཡིས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས་པ།

ཀྲུང་གུང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་ཆོད་དོན་ལྟར། བློ་མཐུན་པན་གོ་ཡིས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་ཨུའི་ཨུ་ཡོན་ནམ་རྒྱུན་ཨུ། ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་པ་དང་། ཉི་མ་སྒྲོལ་མས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་འམ་རྒྱུན་ཨུ། ཨུ་ཡོན་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་རྒྱུ་མ་རེད།  ། 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་འཛིན་ལྷ་མོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།