དྭངས་གསལ་དུས་ཆེན་ལ་གུང་གསེང་གཏོང་བའི་བརྡ་སྦྱོར།

རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིང་གིས2021ལོའི་དུས་ཆེན་ཁ་ཤས་ཀྱི་གུང་གསེང་གཏོང་བའི་བཀོད་སྒྲིག་བརྡ་སྦྱོར་ལྟར། ཟླ4པའི་ཚེས3ཉིན་ནས་ཚེས5ཉིན་བར་གུང་གསེང་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། བསྡོམས་པས་ཉིན3ཡིན།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིང་། 

2021ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས24ཉིན།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།