མགོ་ལོག་སྤྱི་བདེ་ཡིས་ཀྲུང་གོའི་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པའི་དུས་ཆེན་ཐོག་མར་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ།

ཟླ1པོའི་ཚེས1ཉིན་ནི་ཀྲུང་གོའི་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པའི་དུས་ཆེན་ཐོག་མ་ཡིན། མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པའི་དུས་ཆེན་ཐོག་མར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཆེད་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སྤྱི་བདེ་ཅུའུ་ཡིས་དུས་རབས་ཀྱི་རང་མདངས་མངོན་ཞིང་འབད་འཐབ་ཀྱི་བློ་སྟོབས་སྐྱེད་པའི་བརྙན་ཟློས་ཕབ་བསྐྲུན་བྱས་ནས་ཀྲུང་གོའི་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པའི་དུས་ཆེན་ལ་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ། 

 


རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་འཛིན་ལྷ་མོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།