མཚོ་སྔོན་གྱི་མི་རིགས་ཟློས་གར《གཙང་བོའི་འབྱུང་ཡུལ》ཞེས་པ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས།

《གཙང་བོའི་འབྱུང་ཡུལ》ཞེས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་ཡུལ་དངོས། 

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ11པའི་ཚེས26ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་མི་རིགས་ཟློས་གར《གཙང་བོའི་འབྱུང་ཡུལ》ཞེས་པ་མཚོ་སྔོན་ཟློས་གར་ཚོམས་ཆེན་དུ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས། 

《གཙང་བོའི་འབྱུང་ཡུལ》ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་2020ལོའི་གསར་རྩོམ་ཟློས་གར་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། ཟློས་གར་དེ་ནི“ སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཆུ་འགོའི་འགན་འཁྲི”གཙོ་བོར་བརྗོད་པའི་གར་སྟེགས་ཟློས་གར་སྤུས་ལེགས་ཤིག་ཡིན། ཟློས་གར་འདིས“འབོད་པའི་ཐ་སྙད་དང་པོ”སྤྱད་དེ་སྔོན་ཆད་དང་དེང་རབས། རྗེས་ལུས་དང་ཤེས་དཔལ། མཐོ་སྒང་དང་དབུས་རྒྱུད། མིའི་རིགས་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཟུར་མི་འདྲ་བར་དམིགས་ནས་མི་རྣམས་ལ་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་པར་སྐུལ་ཁྲིད་བྱས་ལ། རྨ་འབྲི་རྫ་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་དོན་སྙིང་གལ་ཆེན་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱབ། ། 

《གཙང་བོའི་འབྱུང་ཡུལ》ཞེས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་ཡུལ་དངོས། 

《གཙང་བོའི་འབྱུང་ཡུལ》ཞེས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་ཡུལ་དངོས། 

《གཙང་བོའི་འབྱུང་ཡུལ》ཞེས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་ཡུལ་དངོས། 

《གཙང་བོའི་འབྱུང་ཡུལ》ཞེས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་ཡུལ་དངོས། 

《གཙང་བོའི་འབྱུང་ཡུལ》ཞེས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་ཡུལ་དངོས། 

《གཙང་བོའི་འབྱུང་ཡུལ》ཞེས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་ཡུལ་དངོས། 

《གཙང་བོའི་འབྱུང་ཡུལ》ཞེས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་ཡུལ་དངོས། 

《གཙང་བོའི་འབྱུང་ཡུལ》ཞེས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་ཡུལ་དངོས། 

《གཙང་བོའི་འབྱུང་ཡུལ》ཞེས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་ཡུལ་དངོས། 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་འཛིན་ལྷ་མོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།