ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་མདོ་ལ།

ཟླ10བའི་ཚེས6ཉིན། ནམ་ཟླ་ཇེ་འཁྱགས་སུ་སོང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་དུ་ཁ་བ་ཆེན་པོ་བབས་ནས་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་དངུལ་གྱིས་བྱུག་པ་ལྟར་གྱུར། 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་འཛིན་ལྷ་མོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།