ནམ་མཁའི་མེ་ལོང་བཞིན་མཛེས་པའི་ཚྭ་མཚོ།

1.jpg

ཚྭ་མཚོ་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་ཟུར་ཞིག

1.jpg

ཚྭ་མཚོ་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་ཟུར་ཞིག

1.jpg

ཚྭ་མཚོ་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ།

1.jpg

གྲུ་གཟིངས་ལ་བསྡད་པའི་ཡུལ་སྐོར་པ།

1.jpg

ཚྭ་མཚོ་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་སྐོར་བ།

1.jpg

ཚྭ་མཚོ་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་སྐོར་བ།

1.jpg

ཚྭ་མཚོ་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་ཟུར་ཞིག

1.jpg

ཚྭ་མཚོ་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་ཟུར་ཞིག

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན།   ཚྭ་མཚོ་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དབུས་ལམ་རྫོང་ཚྭ་ཁ་གྲོང་རྡལ་དུ་ཆགས་ཤིང་། ཚྭ་མཚོའི་ཞུན་ཆགས་ཚྭ་རིམ་སྟེང་ཚྭ་ཆུ་ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས། གནམ་སྔོན་པོ་དང་སྤྲིན་དཀར་པོ། རྒྱང་རིང་རི་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་འོག་ཚྭ་མཚོ་ལ་དངུལ་མདོག་རི་མོ་ཤར་བས་ནམ་མཁའི་མེ་ལོང་བཞིན་མཛེས་ཤིང་། སྟོན་དུས་ཀྱི་ཚྭ་མཚོ་ཡིས་ཡུལ་སྐོར་བ་མང་པོའི་ཡིད་སེམས་དབང་མེད་དུ་བཀུག་ཡོད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་སྒྲོན་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།