སྟོན་གྱི་མདོ་ལ་རི་བོ་མཛེས་བ་སྟོང་གི་འབྱུང་གནས།

1.jpg

  མདོ་ལ་རི་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་མཚོ་སྔོན་ས་ཁུལ་གྱི་རང་བྱུང་མཛེས་ལྗོངས།

ཟླ9པའི་ཚེས9ཉིན། སྟོན་གྱི་དུས་མགོའི་མདོ་ལ་རི་བོའི་ས་ཁུལ་གྱི་རྩྭ་ཐང་རིམ་བཞིན་སེར་པོར་གྱུར་ཞིང་། གནམ་སྔོ་ས་གཙང་གིས་མཛེས་སྡུག་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་སྟོན་གྱི་བཞིན་རིས་གསལ་བོར་བྲིས་ཡོད། 

2.jpg

  མདོ་ལ་རི་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་མཚོ་སྔོན་ས་ཁུལ་གྱི་རང་བྱུང་མཛེས་ལྗོངས།

3.jpg

  མདོ་ལ་རི་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་མཚོ་སྔོན་ས་ཁུལ་གྱི་རང་བྱུང་མཛེས་ལྗོངས།

4.jpg

མདོ་ལ་རི་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་མཚོ་སྔོན་ས་ཁུལ་གྱི་རང་བྱུང་མཛེས་ལྗོངས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་འཛིན་ལྷ་མོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།