​རྨ་ཆུའི་འབྱུང་ཡུལ་རྨ་སྟོད་རྫོང་གི་བརྗིད་ཉམས།

 རྨ་ཆུའི་འབྱུང་ཡུལ་གྱི་དྲན་གསོའི་རྡོ་རིང་།

རྨ་སྟོད་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་མཚེའུ།

རྨ་སྟོད་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་གཞུང་ལམ།

རྨ་སྟོད་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་གཞུང་ལམ།

རྨ་སྟོད་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ།

རྨ་སྟོད་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་མཚེའུ།

མཚམས་སྤྲིན་དང་མཚེའུ་ཡིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཛེས་ལྗོངས་གྲུབ་པ།

རྨ་སྟོད་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་མཚེའུ།

 རྨ་སྟོད་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་མཚོ་སྔོ་རེངས།

རྨ་སྟོད་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་མཚེའུ།

རྨ་སྟོད་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་མཚེའུ།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན།  མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྨ་སྟོད་རྫོང་ནི་རྨ་འབྲི་རྫ་གསུམ་གྱི་འབྱུང་ཡུལ་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་ཡིན་པས“རྨ་ཆུའི་འབྱུང་ཡུལ་གྱི་རྫོང་དང་པོ”དང“མཚེའུ་སྟོང་གི་རྫོང”ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་ཡོད་དེ། མཚོ་སྐྱ་རེངས་དང་། མཚོ་སྔོ་རེངས།  དུང་དཀར་མཚོ་ནག་སོགས་རྨ་ཆུའི་འབྱུང་ཡུལ་གྱི་ཆུ་རྒྱུད་ཚང་མ་རྨ་སྟོད་རྫོང་ཁོངས་སུ་གནས་པ་རེད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་སྒྲོན་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།