ཡུས་ཧྲུའུ་ཏུ་ཀྲུང་ཧྭ་ཤྭ་རྒྱ་མཐོང་།

(环境)(1)中华鬣羚现身青海玉树

 ཟླ8པའི་ཚེས29ཉིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུས་ཧྲུའུ་ཁུལ་ནང་ཆེན་རྫོང་སྤྲེལ་ཚྭ་ཤང་སྤྲེལ་ཚྭ་ནགས་ཁུལ་དུ་བླངས་པའི་ཀྲུང་ཧྭ་ཤྭ་རྒྱའི་པར།   

ཀྲུང་ཧྭ་ཤྭ་རྒྱ་ནི་གནག་ཚན་སྲོག་ཆགས་རིགས་སུ་ཚུད་ཅིང་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པ་གཉིས་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་སྲོག་ཆགས་ཡིན། ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་རིང་ཀྲུང་ཧྭ་ཤྭ་རྒྱ་རྒྱུན་པར་རྨ་འབྲི་རྫ་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་དུ་མཐོང་བ་འདིས་རྨ་འབྲི་རྫ་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་རྒྱུན་མཐུད་ངང་ཇེ་ལེགས་སུ་འགྲོ་བཞིན་པ་མཚོན།

(环境)(2)中华鬣羚现身青海玉树

 ཟླ8པའི་ཚེས29ཉིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུས་ཧྲུའུ་ཁུལ་ནང་ཆེན་རྫོང་སྤྲེལ་ཚྭ་ཤང་སྤྲེལ་ཚྭ་ནགས་ཁུལ་དུ་བླངས་པའི་ཀྲུང་ཧྭ་ཤྭ་རྒྱའི་པར། 

(环境)(3)中华鬣羚现身青海玉树

 ཟླ8པའི་ཚེས29ཉིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུས་ཧྲུའུ་ཁུལ་ནང་ཆེན་རྫོང་སྤྲེལ་ཚྭ་ཤང་སྤྲེལ་ཚྭ་ནགས་ཁུལ་དུ་བླངས་པའི་ཀྲུང་ཧྭ་ཤྭ་རྒྱའི་པར།   

(环境)(4)中华鬣羚现身青海玉树

 ཟླ8པའི་ཚེས29ཉིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུས་ཧྲུའུ་ཁུལ་ནང་ཆེན་རྫོང་སྤྲེལ་ཚྭ་ཤང་སྤྲེལ་ཚྭ་ནགས་ཁུལ་དུ་བླངས་པའི་ཀྲུང་ཧྭ་ཤྭ་རྒྱའི་པར།

(环境)(5)中华鬣羚现身青海玉树

 ཟླ8པའི་ཚེས29ཉིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུས་ཧྲུའུ་ཁུལ་ནང་ཆེན་རྫོང་སྤྲེལ་ཚྭ་ཤང་སྤྲེལ་ཚྭ་ནགས་ཁུལ་དུ་བླངས་པའི་ཀྲུང་ཧྭ་ཤྭ་རྒྱའི་པར།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་འཛིན་ལྷ་མོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།