མཚོ་སྔོན་གྱིས་རིམས་ནད་འགོག་པར་བོད་སྨན་ཐོན་སྐྱེད་བྱས།

F202002271439268366703843.jpg

ཟླ2པའི་ཚེས26ཉིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་སྨན་ཁང་གི་ལས་དོན་མི་སྣས་བོད་སྨན་སྡེབ་བཞིན་ཡོད། 

  ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་རིམས་ནད་བྱུང་རྗེས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་སྨན་ཁང་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་མི་སྣས་བོད་ལུགས་སྔོན་འགོག་སྨན་རྫས་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་ནས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་གྱི་འཐབ་ས་དང་པོའི་ལས་དོན་མི་སྣར་སྤྲད་དེ་རིམས་ནད་འགོག་རྒོལ་བྱེད་པར་ནུས་ཤུགས་བཏོན་པ་རེད། 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་མཚོ་སྐྱིད།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།