ཡུལ་ཤུལ་གནོད་ཁུལ་དུ་གཟན་རྩྭ་འབྱོར་བ།

༡.jpg

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ2པའི་ཚེས25ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་གྲོང་ཁྱེར་རག་ཤུལ་ཞང་རག་སྟོད་ཡུལ་ཚོ་རི་དམར་སྡེ་བ་རུ་གྲང་ངར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ནའང་། སྡེ་མིའི་སེམས་པ་དྲོད་ཀྱིས་ཁེངས་འདུག

ཏང་ཨུ་སྲིད་གཞུང་གིས་འདོན་སྤྲོད་བྱས་པའི་གཟན་རྩྭ་རི་དམར་སྡེ་བར་འབྱོར་ཡོད་པ་དང་། སྡེ་མིས་རང་འགུལ་གྱིས་གཟན་རྩྭ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་བཞིན་གདོང་ན་འཛུམ་གྱིས་ཁེངས། 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་མོ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།