དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་ཞྭ་མོ་ཕུད་དེ་ཧི་ནན་རྫོང་གི་འཕེལ་རྒྱས་གླེང་།——ཧི་ནན་རྫོང་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་པདྨ་གནས་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།

01.jpg

42167eb04dd932999c72fdfb9674df6d.jpg

353a5dbe46860eaba9b4df5bb752149f.jpg

གསར་འགོད་པ། རམས་ཚེ་བྷོ། ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚོ། རྡོ་རྗེ་བསམ་འགྲུབ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་མཁར་རྒྱལ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།