མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་པའི་མིང་ཐོ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་པའི་མིང་ཐོ།

(2018ལོའི་ཟླ1པོའི་ཚེས24ཉིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མི་དམངས་འཐུས་མོ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའི་ཀྲུའུ་ཞི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུའི་ཐེངས་དང་པོའི་སྟེང་གྲོས་འཆམ་བྱུང་།)   

ཅ་ཡིང་ཀྲུང་། ཀྲང་ཧོང་ཡོན། ཝེ་ཞིན་ཧྭ། ཀྲང་ཧྥེ།  ཏུའུ་ཅེ། ཞང་ཆིང་ཁའེ། ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ། ཧོང་ཁྲེང་།  

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་མོ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།