མདུན་ཤོག- གསར་འགྱུར།- ཡུལ་གྲུའི་གསར་འགྱུར།- མཚོ་སྔོན།

ཉིས་སྟོང་བཅུ་གསུམ་ལོའི་ཟི་ལིང་མེ་ཏོག་བདྨའི་སྙན་ངག་ཚོགས་འདུ” ཟི་ལིང་རིག་གནས་གླིང་ཀ་ནས་བསྡུས་པ།

  ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།  2013-05-22 10:52

  ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། མཚོ་སྔོན་པོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྙན་ངག་དུས་ཆེན་སྐབས་བཞི་བའི་སྔོན་འགྲོ་དང་མཚོ་སྔོན་ན་གཞོན་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའི་བྱ་འགུལ་རབ་དང་རིམ་པའི་ནང་གསེས་ཏེ2013ལོའི་ཟི་ལིང་མེ་ཏོག་བདྨའི་སྙན་ངག་ཚོགས་འདུ་ཚེས21ཉིན་ཟི་ལིང་རིག་གནས་གླིང་ཀ་ནས་བསྡུས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་དྲིལ་སྒྲོག་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་ཅི་ཏིས་མ་ཅ་བྱ་འགུལ་ལ་ཞུགས།  ། 

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག