ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།

མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་དུ་རྒྱ་འཆམ་འཁྲབ་ནས་ལོ་སར་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས་པ།

ཡོང་ཁུངས། : ཞིན་ཧྭ་དྲ་བ།   རྩོམ་པ་པོ། : རྡོ་རྗེ་བསམ་འགྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།   སྤེལ་དུས། : 2024-02-23
ཡིག་གཟུགས། :ཆུང་། འབྲིང་། ཆེ།

ཟླ2པའི་ཚེས19ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ། འཁྲབ་སྟོན་པས་རྒྱ་འཆམ་བསྐོར་འཁྲབ་བྱ་འགུལ་ཁྲོད་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ2པའི་ཚེས19ཉིན་ནི་ཧོར་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས10ཡིན་པ་དང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་ཕུལ་བྱུང་རྒྱ་འཆམ་གཅིག་སྡུད་བསྐོར་འཁྲབ་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ་དང་། འཁྲབ་སྟོན་མི2000ལྷག་བསྐོར་འཁྲབ་བྱ་འགུལ་ནང་ཞུགས་ནས་གྲོང་ཁྱེར་སྡོད་དམངས་ལ་དུས་ཆེན་གྱི་རིག་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྐྱལ་བ་རེད།

ཟླ2པའི་ཚེས19ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ། འཁྲབ་སྟོན་པས་རྒྱ་འཆམ་བསྐོར་འཁྲབ་བྱ་འགུལ་ཁྲོད་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

ཟླ2པའི་ཚེས19ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ། འཁྲབ་སྟོན་པས་རྒྱ་འཆམ་བསྐོར་འཁྲབ་བྱ་འགུལ་ཁྲོད་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

ཟླ2པའི་ཚེས19ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ། རྒྱ་འཆམ་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཞིག་གིས་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

ཟླ2པའི་ཚེས19ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ། འཁྲབ་སྟོན་པས་རྒྱ་འཆམ་བསྐོར་འཁྲབ་བྱ་འགུལ་ཁྲོད་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

ཟླ2པའི་ཚེས19ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ། སེང་འཆམ་རུ་ཁག་གིས་རྒྱ་འཆམ་བསྐོར་འཁྲབ་བྱ་འགུལ་ཁྲོད་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

ཟླ2པའི་ཚེས19ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ། འཁྲབ་སྟོན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་རྒྱ་འཆམ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

ཟླ2པའི་ཚེས19ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ། འཁྲབ་སྟོན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་རྒྱ་འཆམ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

ཟླ2པའི་ཚེས19ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ། འབྲུག་འཆམ་རུ་ཁག་གིས་རྒྱ་འཆམ་བསྐོར་འཁྲབ་བྱ་འགུལ་ཁྲོད་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

ཟླ2པའི་ཚེས19ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ། འཁྲབ་སྟོན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་རྒྱ་འཆམ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

ཟླ2པའི་ཚེས19ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ། འཁྲབ་སྟོན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་རྒྱ་འཆམ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

ཟླ2པའི་ཚེས19ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ། འཁྲབ་སྟོན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་རྒྱ་འཆམ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

ཟླ2པའི་ཚེས19ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ། འཁྲབ་སྟོན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་རྒྱ་འཆམ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ།

 
རྩོམ་སྒྲིག་པ། : རྡོ་རྗེ་བསམ་འགྲུབ།