ཐུར་ཁེ་རུ་མ་ཡུམ་དུས་ཆེན་གྱི་མེ་ཏོག་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱིན་འདུག

视觉中国版权作品,请勿转载

视觉中国版权作品,请勿转载

1.jpg

2.jpg

མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། ས་གནས་དེ་གའི་ཟླ5པའི་ཚེས4ཉིན། ཐུར་ཁེའི་ཨན་ཁཱ་ལ་རུ། མ་ཡུམ་དུས་ཆེན་སླེབས་ལ་ཉེ་བས་ལས་དོན་མི་སྣས་དྲོད་ཁང་དུ་དུས་ཆེན་གྱི་མེ་ཏོག་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱིན་འདུག །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་འཛིན་ལྷ་མོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།