2021ལོའི་ལོ་སར་སྐྱེལ་འདྲེན་མགོ་བརྩམས་པ།

ཟླ1པོའི་ཚེས28ཉིན། 2021ལོའི་ལོ་སར་སྐྱེལ་འདྲེན་དངོས་སུ་མགོ་བརྩམས་པ་དང་། 2021ལོའི་ལོ་སར་སྐྱེལ་འདྲེན་དེ་ཟླ1པོའི་ཚེས28ཉིན་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་ཟླ3པའི་ཚེས8ཉིན་མཇུག་སྒྲིལ་རྒྱུ་ཡིན་ལ་ཁྱོན་ཉིན40ཡོད། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་འཛིན་ལྷ་མོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།