གླིང་གི་ཡང་རྟུལ་དམ་པའི་མི་བདུན་གྱི་ཐང་ག

སྟག་རོང་ཉ་ཚ་ཨ་བརྟན།

གདོང་ཆོས་ལུ་བུ་ཡི་དར་འཕེན།

རྒོད་པོ་སེང་སྟག་ཨ་དོམ། 

བློན་ཆེན་འདན་མ་བྱང་ཁྲ། 

འབུམ་པའི་ཞ་ལུ་དཀར་པོ། 

སྟག་རོང་ཨ་ནུ་གཟིག་འཕེན། 

འབྲུ་སྒ་བདེ་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག 

གོང་གི་ཡང་རྟུལ་དམ་པའི་མི་བདུན་གྱི་ཐང་ག་འདི་དག་ཆབ་འགག་ཇོ་རུའི་རིག་གནས་འཕྲིན་སྟེགས་ལས་བཏུས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་མོ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།