མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས་སྤྱི་ཨང་རེ་གཉིས་པ།(2020ལོའི་འདོན་ཐེངས་བཞི་བ།)

བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས།

སྤྱི་ཨང་རེ་གཉིས་པ།(2020ལོའི་འདོན་ཐེངས4པོ།)

གཤམ་གྱི་བརྡ་ཆད་འདི་དག་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་ཚད་ལྡན་ཞུས་བཤེར་གཏན་འབེབས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས༢༠༢༠ལོའི་ཟླ༧པར་ཞུས་བཤེར་གཏན་འབེབས་བགྱིས་ཏེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པས། ཞིང་ཆེན་ནང་ཁུལ་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་འདི་ལྟར་བཀོལ་བར་བྱ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་ཚད་ལྡན་ཞུས་བཤེར་གཏན་འབེབས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།

2020ལོའི་ཟླ7པའི་ཚེས15ཉིན།

WX20200720-143943@2x.png

爱国藏胞

རྒྱལ་གཅེས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ།

乘务签证

འགྲུལ་དོན་ཐོངས་མཆན།

出境口岸

ཁོངས་བརྒལ་འགག་སྒོ།

定居签证

གཏན་སྡོད་ཐོངས་མཆན།

非法出境

ཁྲིམས་འགལ་ཁོངས་བརྒལ།

非法入境

ཁྲིམས་འགལ་ཁོངས་འཛུལ།

公务护照

གཞུང་དོན་ཐོངས་འཛིན།

公务签证

གཞུང་དོན་ཐོངས་མཆན།

归国藏胞

རྒྱལ་ལོག་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ།

归国定居藏胞 

རྒྱལ་ལོག་གཏན་སྡོད་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ།

国外藏胞

རྒྱལ་ཕྱིའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ།

国外藏胞工作办公室

རྒྱལ་ཕྱིའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་བྱ་བའི་གཞུང་ལས་ཁང་།

过境签证

ཁོངས་བརྒལ་ཐོངས་མཆན།

合法出境

ཁྲིམས་མཐུན་ཁོངས་བརྒལ།

合法入境

ཁྲིམས་མཐུན་ཁོངས་འཛུལ།

护  照

ཐོངས་འཛིན།

回国审批 

རྒྱལ་ལོག་བཤེར་མཆན།

回国探访

རྒྱལ་ལོག་འཚམས་འདྲི།

回国探亲

རྒྱལ་ལོག་གཉེན་འཕྲད།

回流藏胞

ཕྱིར་ལོག་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ།

回流人员

ཕྱིར་ལོག་མི་སྣ།

境外藏胞

旅行证

ཁོངས་ཕྱིའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ།

ཡུལ་སྐོར་དཔང་ཡིག

年审制

ལོ་བཤེར་ལམ་ལུགས།

签  证

༡.ཐོངས་མཆན་འགོད་པ། ༢. ཐོངས་མཆན།

入境口岸

ཁོངས་འཛུལ་འགག་སྒོ།

商贸签证

ཉོ་འཚོང་ཐོངས་མཆན།

商务护照  

ཚོང་དོན་ཐོངས་འཛིན།

双重国籍

རྒྱལ་ཁོངས་ཉིས་ལྡན།

私人事务签证

སྒེར་དོན་ཐོངས་མཆན།

探亲签证

གཉེན་འཕྲད་ཐོངས་མཆན།

特殊群体

དམིགས་བསལ་ཁྱུ་ཚོགས།

通行证

ལམ་ཡིག

团结争取

མཐུན་སྒྲིལ་ཚུར་འགུག

外国护照 

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཐོངས་འཛིན།

外交签证  

ཕྱི་འབྲེལ་ཐོངས་མཆན།

因私护照

སྒེར་དོན་ཐོངས་འཛིན།

永久居留许可  

གཏན་སྡོད་འཁྲོལ་འཛིན།

友好藏胞 

མཛའ་མཐུན་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ།

有效签证

གོ་ཆོད་ཐོངས་མཆན།

原籍地

ཕ་ཡུལ།

政治庇护

ཆབ་སྲིད་འགེབས་སྲུང་།

滞留藏胞

སོར་ལུས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ།

中国护照

ཀྲུང་གོའི་ཐོངས་འཛིན།

驻外大使馆

ཕྱི་སྡོད་གཞུང་ཚབ་ཁང་།

驻外使领馆

ཕྱི་སྡོད་ཚབ་དོན་ཁང་།

驻外总领馆

ཕྱི་སྡོད་སྤྱི་དོན་ཁང་།

宗教上层人士

ཆོས་ལུགས་གོང་རིམ་མི་སྣ།

祖籍国

མེས་ཁུངས་རྒྱལ་ཁབ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།