མེ་ཏོག་རིགས་ཀྱི་རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར།

ཤང་དྲིལ།                            报春花

ཆུ་པད་མ།                           荷花

མེ་ཏོག་བྲག་སྤོས།                   山茶花

མངར་འབྲས་མེ་ཏོག                海棠花

རྒྱ་སལ།                              月季

སྟག་མའི་མེ་ཏོག                   杜鹃花

ཤིང་པད་མ།                         牡丹

ཕྱེ་ལེབ་མེ་ཏོག                     蝴蝶花

ཐག་འཁྱུད་མེ་ཏོག                喇叭花、牵牛花

ཨ་གར་མེ་ཏོག                    丁香花

དྲང་སོང་མེ་ཏོག                  八仙花

ལྕམ་པ་ཉི་དགའ།                 向日葵

གུར་ཀུམ།                        红花

མེ་ཏོག་ལུག་མིག                菊花

རྒྱ་སེ།                            玫瑰

བ་སྤྲུའི་མེ་ཏོག མ་ལི་ཀ།       茉莉花

མངར་དྲིལ།                     吊金钟

མུ་མེན་མེ་ཏོག                 紫罗兰

ཁམ་བུའི་མེ་ཏོག               桃花

རྡོ་པད་མ།                       马蹄莲

སེ་བ།                            蔷薇

བྱུ་རུ་མེ་ཏོག                    珊瑚花

ཛ་ཕོག                          仙人球

ལུག་མཉེའི་མེ་ཏོག            百合花

མེ་ཏོག་གླང་སྣ།                凤仙花

སྤེན་མ། སྤེན་ནག             金露梅

ཅུ་ལི་ཆུང་།                      腊梅

སྲན་མའི་མེ་ཏོག               豌豆花

དཔྱིད་མགོའི་མེ་ཏོག          梅花

སྣ་མའི་མེ་ཏོག                 兰花

མཛེས་མའི་ཤིང་།              美人蕉

ཐིའུ་བཀླུབས་མེ་ཏོག           郁金香

ལེ་བརྒན་དམན་པ།            金盏花

མོ་ལྕམ།                          锦葵

གསེར་སྤོས།                      桂花、木樨

སྲོ་ལོ་དམར་པོ།                  红景天

རྒྱ་མེན།                          罂粟

འཕང་མ།                        金银花

སྤང་རྒྱན།                        龙胆

སྤང་རྒྱན་དཀར་པོ།             白花龙胆

བོང་ང་ནག་པོ།                  草乌

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་འཛིན་ལྷ་མོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།