གློག་བརྙན་བརྡ་ཆད་ཀྱི་རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར། ༼བདུན༽

电影美术                 གློག་བརྙན་མཛེས་རྩལ།

美术师                    མཛེས་རྩལ་པ།

美术助理                མཛེས་རྩལ་ལག་རོགས།

外景                        ཕྱི་ལྗོངས།

自然景                    རང་བྱུང་ལྗོངས།

实景                        དངོས་ལྗོངས།

道具                      འཁྲབ་ཆས།  

道具师                  འཁྲས་ཆས་མཁན།

道具员                  འཁྲབ་ཆས་པ།

服装                     གྱོན་ཆས།

服装设计师          གྱོན་ཆས་འཆར་འགོད་པ།

服装员                 གྱོན་ཆས་པ།

电影化装             གློག་བརྙན་ཡག་བཏོད།

化装师                ཡག་བཏོད་མཁན།

化装员                 ཡག་བཏོད་པ།

特性化装              ཁྱད་རྣམ་ཡག་བཏོད།

本色化装              རང་བཞིན་ཡག་བཏོད།

整形化装法          དབྱིབས་བཅོས་ཡག་བཏོད་ཐབས།

塑性化装法          བཟོས་རུང་རང་བཞིན་གྱི་ཡག་བཏོད་ཐབས།

纤维塑性法          རྒྱུས་སྒྱུར་རང་བཞིན་གྱི་ཡག་བཏོད།


རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་འཛིན་ལྷ་མོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།