རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་ཁྲིད།

༄༅།།རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པའི་ཁྲིད།  

 ཁྲིད་གནང་མཁན། ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་མོ་རྗེ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཚང་།

སྤྱི་ལོ༢༠༠༨ལོའི་ཟླ༦ཚེས་ཉེར༢༦ལ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་གནང་།

ཚན་པ་དང་པོ།

ཚན་པ་གཉིས་པ།

ཚན་པ་གསུམ་པ།

ཚན་པ་བཞི་བ།

ཚན་པ་ལྔ་བ།

ཚན་པ་དྲུག་པ།

ཚན་པ་བདུན་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།