གཅོད་པ་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱི་གེ་སར་རིག་པའི་འཆད་ཁྲིད་བདམས་བཀོད།

ཕོ་བྲང་སེང་འབྲུག་སྟག་རྩེ།
 

གེ་སར་རྟ་རྒྱུག་རྒྱལ་འཇོག་གི་ཤུལ་རྟེན།
   

རྨ་ཆེན་གངས་འདབས་ཀྱི་གེ་སར་ཤུལ་རྟེན།
 

གླིང་གི་དཔའ་རྟུལ་སུམ་ཅུའི་གདུང་འབུམ།
 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།