མདུན་ཤོག- རིག་གནས་འཚོ་བ།- རྩོམ་རིག་ཆེད་སྒྲིག- མཛེས་སེ།

ཨ་རག་སྤང་ཐབས།

རྩོམ་པ་པོ། མཛེས་སེ།    2013-05-24 09:02

    ཁྱོད་རང་མིག་གིས་མ་མཐོང་།

    སེམས་པ་ཆང་གིས་བཀུག་འགྲོ།

    ཁྱོད་རང་གམ་དུ་འབྱོར་འཕྲལ།

    ཨ་རག་གཏིང་ནས་མི་དྲན།

    སྨྱོ་ཆུ་སྤང་བའི་ཐབས་ཤིག།

    ཅིས་ཀྱང་ང་ལ་གནང་རོགས།

    ༢༠༠༧ལོའི་ཟླ༩པའི་ཚེས༡༩ཉིན་ཟི་ལིང་དུ།

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག