མདུན་ཤོག- རིག་གནས་འཚོ་བ།- རྩོམ་རིག་ཆེད་སྒྲིག- རྟོགས་སད་ལྷ་མོ།

ཤིན་ཏུ་དྲན་པའི་དོ་ནུབ།

རྩོམ་པ་པོ། རྟོགས་སད་ལྷ་མོ།    2013-05-06 11:17

 

ཤིན་ཏུ་དྲན་པའི་དུས་ལ།

གློ་བ་དེ་དེ་གར་འགུལ་དུས
མེ་ཏོག་གི་སྟེང་ན་དྲོད་འཇམ་ཡོད་དམ
ད་དུང་མེ་ཏོག་གི་གྲིབ་བརྙན་འོག་ཏུ
ཚེ་རིས་ཀྱི་ངོ་གདོང་ཡོད་དམ

ཁྱེད་རང་ཤིན་ཏུ་དྲན་པའི་དུས་སུ
ཆུ་མོ་ཤག་ཤག་གི་མེ་ལོང་དབུས་སུ
ཟིལ་ཐིག་གི་འགྲམ་ལྕག་གཞུ་འམ

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག