ཇོ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའི་མིང་བྱུང་ཚུལ།

 རྩ་བ་ཡུ་མོ་མི་བསྐྱོད་རྔོ་རྗེ་སྟེ། དང་པོ་རྣལ་འབྱོར་བ། ཕྱིས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཚན་དད་པ་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་ལས་བརྒྱུད། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་སྐུ་འོད་ཟེར་གྱི་སློབ་མ་ཀུན་སྤངས་ཐུགས་རྗེ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཇོ་མོ་ནང་དུ་དགོན་པ་བཏབ། ཀུན་མཁྱེན་དོལ་བུ་བ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་(སྤྱི་ལོ་༡༢༩༢ -༡༣༦༡)དེར་བཞུགས་ནས་སྐུ་འབུམ་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ་བཞེངས། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་གནང་ཞིང་གྲུབ་མཐའ་དེ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། དེ་ནས་བཟུང་བརྒྱུད་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་ཇོ་ནང་པ་ཞེས་གྲགས།
 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།