མདུན་ཤོག- རིག་གནས་འཚོ་བ།- གསུང་རྩོམ་ཕབ་ལེན།

འཇུ་མི་ཕམ་གྱི་གསུང་འབུམ། པོད་ཞེ་གཅིག་པའི་དཀར་ཆག

    2014-10-10 11:31

པར་དབང་གསལ་བསྒྲགས།      ངེད་ཀྱི་སྐོར།      འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ཚུལ།

གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ། tibet3@126.com    ཁ་པར། 0971-8455441

©2006-2013 China Tibetannet Corporation པར་དབང་ངེད་དྲ་བར་དབང་བས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གཞན་གྱིས་རང་དགར་སྤྱོད་མི་ཆོག