སྤྱི་ཕན་བརྙན་ཐུང་། རྨོངས།

ཞིན་ཧེ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གིས་ཕབ་སྐྲུན་བྱས་པའི་བརྙན་ཐུང་། 《རྨོངས》།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།